Corredissa amb RPT

Corredissa amb aïllant per a un estalvi d'espai mantenint la llar ben aïllat

 

 

Mides disponibles:
 
Mínima d'1000 x 800 mm
 
Màxima de 2200 x 2400 mm
 

Opcions:mides donades amb: Alηada X Amplada
  
Alηada: mm
Amplada: mm
Tapajunts:
Amb persianes:
Vidre:
Vidre mate:
Mida:
Tapajunts:
Obertura:
Tancament:
Persianes:
Vidre:
Vidre Mate:
Colors:

Pιs Informaciσ Comentaris

 

Transmitància

UH = 2,6 (W/m2K)

per a finestra 1,2 x 1,2 m. 2 fulles vidre 4/16/4 baix emissiu UH, v = 1,6 (W/m2K) UH, m = 4,0 (W/m2K)

 

Zones de compliment del CTE *: A B C D E

* En funció de la trasmitancia del vidre

 

Aïllament acústic

Màxim buit lliure per envidrament: 29 mm.

Màxim aïllament acústic Rw = 39dBA

 

Categories assolides en banc d'assajos

Permeabilitat a l'aire

(UNE-EN 12207:2000): Classe 3

Estanquitat a l'aigua

(UNE-EN 12208:2000): Classe 7A

Resistència al vent

(UNE-EN 12210:2000): Classe C5

Assaig de referència 1,20 x 1,20 m, 2 fulles

 

Seccions                             Gruix perfileria

Marc   60,65,77 y 80 mm.                             Finestra 1,5 mm.

Full 33 y 37 mm.

Longitud vareta poliamida 14,6 a 20 mm

Compartir producte

Comparteixi via E-Mail Comparteixi a Facebook Comparteixi a Twitter
Cerca rΰpida
 
Utilitzi paraules claus per trobar el producte que cerque.
Cerca avanηada