Corredissa sense RPT

Corredissa econòmica ideal per estalviar espai

 

 

 

Mides disponibles:
 
Mínima: 1000 x 800 mm
 
Màxima: 2200 x 2400 mm
 

Opcions:mides donades amb: Alηada X Amplada
  
Alηada: mm
Amplada: mm
Tapajunts:
Amb persianes:
Vidre:
Vidre mate:
Mida:
Tapajunts:
Obertura:
Persianes:
Vidre:
Vidre Mate:
Colors:

Pιs Informaciσ Comentaris

 

Transmitància

UH = 3,2 (W/m2K)

per a finestra 1,2 x 1,2 m. 2 fulles vidre 4/16/4 baix emissiu UH, v = 2,1 (W/m2K) UH, m = 5,7 (W/m2K)

 

Zones de compliment del CTE *: A B C D E

* En funció de la trasmitancia del vidre

 

Aïllament acústic

Màxim buit lliure per envidrament: 21 mm.

Màxim aïllament acústic Rw = 34 dBA

 

Categories assolides en banc d'assajos

Permeabilitat a l'aire

(UNE-EN 12207:2000): Classe 3

Estanquitat a l'aigua

(UNE-EN 12208:2000): Classe 5A

Resistència al vent

(UNE-EN 12210:2000): Classe C5

Assaig de referència 1,20 x 1,20 m, 2 fulles

 

Seccions                              Gruix perfileria

Marc 75 mm.                     Finestra 1,4 mm.

Full 28 mm.

Compartir producte

Comparteixi via E-Mail Comparteixi a Facebook Comparteixi a Twitter
Cerca rΰpida
 
Utilitzi paraules claus per trobar el producte que cerque.
Cerca avanηada