Condicions d'Ús

cloustek.com

Persianes Seu, S.L.
Pol Ind Montferrer-Castellbó, c / de la Llau - parcel·la 7-A
25700 - La Seu d'Urgell (Espanya)
N.I.F. B25038589
Tel: +34 973.351.210

cloustek.com es reserva el dret a modificar l'oferta comercial presentada al lloc web (modificacions sobre productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) en qualsevol moment i sense previ avís.

L'entitat no garanteix el bon funcionament del lloc cloustek.com en cap cas.

Fem tot els esforços possibles per oferir la informació continguda en el website de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís un error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de cloustek.com, es procediria immediatament a la seva correcció. D'existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i en cas que algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, se li comunicarà al client i aquest tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

No és possible la devolució dels productes fets a mida, és a dir, portes, finestres i balconeres sigui quina sigui la seva mida o característiques. Qualsevol producte que permeti l'elecció d'una funcionalitat, sigui quin sigui, implica una fabricació a mida i per tant és aplicable el que disposa per als contractes que recull l'article 102.b. del Reial Decret legislatiu 1/2007.

Un cop confirmada la comanda i rebut el pagament total o parcial del mateix, no hi ha possibilitat de modificació o anul·lació de la comanda. Si per qualsevol motiu el client necessités fer un canvi o una cancel·lació s'haurà de posar en contacte amb cloustek.com perquè estudie la petició i l'autoritzi si és possible, en qualsevol cas, no serà possible si la comanda ha passat a fabricació.

Totes les imatges, textos i marques pertanyen als seus propietaris.

Condicions Generals d'Utilització

Aquest lloc web està a càrrec de cloustek.com, aquest domini ha estat registrat per l'entitat amb denominació social Persianes Seu, SL i amb domicili social a Pol Ind Montferrer-Castellbó, c / de la Llau - parcel·la 7-A de la Seu d'Urgell (Espanya), amb NIF número B25038589. A l'efecte de que l'usuari del lloc web pugui contactar amb cloustek.com, es facilita la següent adreça de correu electrònic: info@cloustek.com.

Mitjançant l'accés o ús del lloc web, l'usuari convé a complir el present Avís Legal i mostra la seva conformitat amb la Política de Privacitat. Si l'usuari no està d'acord en complir amb els termes i condicions de l'Avís Legal, no haurà d'emprar el Lloc Web.

És responsabilitat exclusiva de l'usuari el conèixer i observar, en l'ús del Lloc Web i dels seus materials i continguts, totes les lleis i disposicions aplicables, així com llegir l'Avís Legal i la Política de Privacitat abans d'accedir i utilitzar el Lloc Web, i revisar periòdicament les condicions d'ús i la Política de Privacitat, per al cas en què cloustek.com hagi pogut introduir, si s'escau, alguna modificació en els mateixos.

Els termes i condicions d'aquest lloc web queden, amb caràcter general, sotmesos als tribunals espanyols.

Exempció de Responsabilitat

cloustek.com declina tota responsabilitat per raó de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, accés o ús del lloc web, i, en particular, pel següent:

  • (A) L'existència de qualsevol error en l'accés, que provoqui una interrupció, o de programació, relacionats amb el lloc web i el seu funcionament, qualsevol que sigui el seu origen, qualsevol element nociu, o la intervenció d'un tercer.
  • (B) La infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la imatge de les persones, dels drets de propietat i de qualsevol altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés al Lloc Web o als seus continguts.
  • (C) La realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció de o accés al Lloc Web o als seus continguts.
  • (D) La falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i / o actualitat del Lloc Web o dels seus continguts.
  • (E) La possible falta d'adequació a finalitats o compliment d'expectatives que puguin generar el Lloc Web o els seus continguts.

Així mateix, la informació continguda al Lloc Web pot ser accessible per a terceres persones a través d'Internet o altres mitjans. cloustek.com no garanteix la privacitat de les comunicacions que els Usuaris poguessin fer respecte ao través d'aquest lloc web. Els Usuaris d'aquest Lloc Web afirmen conèixer que les comunicacions transmeses a través d'ell són comunicacions públiques i no privades, de manera que cloustek.com no tindrà cap responsabilitat pels perjudicis que, si s'escau, pogués produir l'indicat accés.

Enllaços

El lloc web pot incloure enllaços a altres llocs web oa altres fonts d'Internet. Com que cloustek.com no pot controlar aquests llocs i aquestes fonts externes, cloustek.com no és responsable per l'ús que es faci d'aquests llocs i fonts externes, i no accepta cap responsabilitat pel que fa al contingut, publicitat, productes, serveis o un altre material d'aquests llocs o fonts externes. A més, cloustek.com no serà responsable de cap dany o pèrdua resultants de o relacionats amb l'ús dels esmentats llocs web o fonts externes.

Dret de propietat cloustek.com

El lloc web i els seus continguts, que inclouen, entre altres, textos, imatges, marques, noms comercials, logotips, arxius de tota mena, botons, combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus materials i continguts , així com tot el programari utilitzat necessàriament en relació amb el lloc web, poden contenir informació confidencial o protegida pel dret de la propietat intel·lectual o industrial en vigor o per qualsevol altra llei. D'aquesta manera, excepte si s'indiqués el contrari, cloustek.com és propietària i, si s'escau, legítima posseïdora dels drets de la propietat intel·lectual o industrial sobre els Continguts del lloc web i cada un dels elements creats per al mateix, i no concedeix llicència ni cap dret sobre els elements esmentats, excepte el de consultar el lloc web. Es prohibeix expressament qualsevol tipus de reproducció, total o parcial, de qualsevol dels Continguts. Queda igualment prohibit copiar, modificar, crear obres derivades, invertir la concepció o la unió o de qualsevol altra forma intentar trobar el codi font, vendre, atribuir, subllicenciar o transferir de la manera que sigui tot dret fa als programes informàtics. A més, està igualment prohibit modificar el programa informàtic o utilitzar versions modificades dels programes i, sobretot, quan es faci per (sense que aquesta enumeració sigui limitativa) obtenir un accés no autoritzat al servei i accedir al lloc web per un altre mitjà que el interfície proporcionat per cloustek.com.

Es recorda que cloustek.com és legítima posseïdora de la marca cloustek.com. L'usuari accepta els drets exclusius de la marca cloustek.com i de la resta de marques, noms comercials i logotips, i es compromet a no fer ús dels mateixos i, més generalment, a no infringir cap dret de propietat intel·lectual o industrial de cloustek . com es reserven el dret d'exercitar totes les accions legals considerin necessàries per a reclamar els danys i perjudicis derivats de plagi, total o parcial, o de qualsevol infracció o pertorbació dels seus drets de propietat intel·lectual, industrial o de qualsevol altre tipus.

Queda expressament prohibit transformar, modificar o utilitzar els continguts sense el consentiment previ exprés de cloustek.com.

Cookies

Al Lloc Web s'utilitzen "cookies", petits arxius que es descarreguen a l'ordinador de l'Usuari per controlar els fluxos de moviment pels continguts que integren el Lloc Web i així oferir un servei millor i més personalitzat.

Les cookies que s'utilitzen no poden llegir dades del disc dur de l'Usuari. En el cas que l'Usuari vulgui impedir la generació de cookies, podrà seleccionar la corresponent opció al seu programa navegador.

Continuar
Cerca ràpida
 
Utilitzi paraules claus per trobar el producte que cerque.
Cerca avançada