MUR CORTINA

La tècnica del mur cortina, consisteix en la subjecció del vidre mitjançant silicones.

La seva principal característica és l'efecte tan especial que s'aconsegueix utilitzant marcs metál·lics. Permet crear àmplies i lleugeres façanes de vidre contínues, llises i lluminoses a les quals es reflecteixen els núvols i les doten de moviment. Aquest sistema de vidre estructural es pot utilitzar en qualsevol tipus d'edifici destinat, per exemple, a oficines.

El vidre es col·loca dins d'un marc que rep tot l'esforç exercit sobre el vidre i que acaba transmès a l'estructura de l'edifici. La cara exterior del marc és la que rep l'esforç de succió induït pel vent i impedeix que el vidre es precipiti al buit.

El vidre estructural ofereix múltiples possibilitats de disseny i construcció per a la realització dels murs cortina més diversos .

mur cortina

 

Retorna a Productes